Różaniec

Zachęcamy wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej modlitwy różańcowej w kościele parafialnym codziennie o godz.17.00,lub modlitwy rodzinnej w domu dołączając wylosowane rodziny na miesiąc październik.