Święta Tereska

Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę we Mszy Świętej w naszej kaplicy zakonnej w Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronki Naszego Zgromadzenia i naszej Kaplicy.