Wielki Polak

Dziś wspominamy wspaniałego Człowieka, którym jest papież Jan Paweł II. Polak bliski każdemu polskiemu sercu oraz ludziom na całym świecie.
Tak skromny, pokorny a tak wielki duchem i sercem.
Niech się dziś radują nasze serca i dusza wzlatuje ku Bogu dziękując za życie i posługę Jana Pawła II.
Szczęść Boże wszystkim na cały dzień.