Kochane Dzieci, Kochani Rodzice

Dnia 20.06.2020r. w naszej małej kaplicy zakonnej uczestniczyłyśmy w uroczystej Mszy Świętej Jubileuszowej – 50 lecia pobytu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gorzycach i 20 lecia pracy naszego Przedszkola. Planowałyśmy jubileusze te obchodzić w szerszym gronie lecz ze względu na pandemię koronawirusa i dbając o bezpieczeństwo innych osób we Mszy Świętej uczestniczyła nasza wspólnota gorzycka. Mszę Świętą celebrował o. Kazimierz Stec i ks. Proboszcz Marian Jagieła.
Z dziękczynieniem, przeproszeniem i prośbą wyśpiewałyśmy dziękczynne Te Deum. Modliłyśmy się w intencji wszystkich Sióstr, które tworzyły, tworzą i będą tworzyły wspólnotę gorzycką,w intencji dzieci, rodziców, dobroczyńców, przyjaciół i ludzi dobrego serca, którzy zawsze nam pomagają i zawsze możemy na nich liczyć. Niech Pan Bóg każdemu stokrotnie za wszelkie dobro wynagrodzi.