Wielki Polak

Dziś wspominamy wspaniałego Człowieka, którym jest papież Jan Paweł II. Polak bliski każdemu polskiemu sercu oraz ludziom na całym świecie.
Tak skromny, pokorny a tak wielki duchem i sercem.
Niech się dziś radują nasze serca i dusza wzlatuje ku Bogu dziękując za życie i posługę Jana Pawła II.
Szczęść Boże wszystkim na cały dzień.

Logopeda

Dnia 21.10.2019r. (poniedziałek)o godzinie 9.00 odbędzie się badanie obecnego stanu mowy dzieci w naszym przedszkolu. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultację z Panią logopedą.

Różaniec

Zachęcamy wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej modlitwy różańcowej w kościele parafialnym codziennie o godz.17.00,lub modlitwy rodzinnej w domu dołączając wylosowane rodziny na miesiąc październik.

Święta Tereska

Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę we Mszy Świętej w naszej kaplicy zakonnej w Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronki Naszego Zgromadzenia i naszej Kaplicy.

Szczęść Boże

Kochane Dzieci, Kochani Rodzice

Rozpoczęliśmy nowy rok przedszkolny powierzając go opiece Matce Najświętszej i św. Józefowi, prosząc o Boże błogosławieństwo we Mszy Świętej 22.09.2019 dla dzieci, rodziców, sióstr i pracowników przedszkola oraz dobroczyńców.

Page 1 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 15