ZAPISY NA ROK 2018/2019

      Zapisy dzieci do naszego przedszkola odbędą się dnia
19.03 – poniedziałek w uroczystość św. Józefa w godz. 6.30 – 9.00.
O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszenia.
W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka” (dostępna w przedszkolu).

W pierwszej kolejności przyjmowane są:

  • dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo;
  • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;
  • dzieci 5-letnie oraz dzieci w wieku bezpośrednio poprzedzającym obowiązek szkolny;
  • dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych;
  • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

Ze względu na katolicki profil przedszkola, przyjmujemy dzieci z rodzin, których rodzice wychowują swoje dzieci zgodnie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego.

 

Page 1 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 10