Święty Rafał Kalinowski

Święty Rafał Kalinowski – Patron Prowincji Krakowskiej Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Święty Rafał – Józef Kalinowski ur. 1 września 1835r. w Wilnie. Ukończywszy Mikołajewską Szkołę Inżynieryjną w Petersburgu z tytułem inżyniera i stopniem porucznika, pracował  jako wykładowca akademicki, a następnie przy budowie kolei na linii Odessa – Kursk i jako wojskowy w Brześciu Litewskim. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, przyłączył się obejmując stanowisko ministra wojny.
W marcu 1864 roku został aresztowany i skazany na karę śmierci, ale wyrok zmieniono na przymusową pracę na Syberii. W 1874 roku został zwolniony z wygnania. Powrócił do Polski,  podjął pracę wychowawczą  księcia Augusta  Czartoryskiego (pochodzącego z Sieniawy na Podkarpaciu), późniejszego salezjanina i błogosławionego. Rafał Kalinowski wstąpił do zakonu karmelitańskiego w 1877 roku, w wieku 42 lat. Po złożeniu pierwszych ślubów i odbyciu studiów teologicznych, przyjął święcenia kapłańskie w dniu 15 stycznia 1882 roku. Spędził w zakonie 30 lat. Zmarł 15 listopada 1907 roku w Wadowicach. Jan Paweł II 22.06.1983 beatyfikował go, a  kanonizował go 17 listopada 1991 roku w Rzymie.