Historia

Nasz dom w 1970 r.
Nasz dom w 1970 r.

 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
 Jan Paweł II

W 2000 roku w skromnych warunkach naszego domu zakonnego w Gorzycach zostają zorganizowane sale zabaw dla chętnych dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieło wychowania dzieci zostaje powierzone duchowej opiece Naszej Matki Współzałożycielki Zgromadzenia i  otrzymuje nazwę „Ochronka Matki Teresy Kierocińskiej”. Chociaż  warunki materialne i lokalowe są skromne ale dzięki dobroci i ofiarności wielu osób zostaje powiększona baza materialna. Rozpoczynają się prace związane z rozbudową placu zabaw dla dzieci.
Rok 2004 jest decydujący  jeżeli chodzi o remonty. Dzięki  dobrym  sercom, wsparciu dobroczyńców, życzliwości sąsiadów, wójta i organizacji Renovabis zostaje przeprowadzony gruntowny remont pomieszczeń przeznaczonych do użytku przedszkolnego. Po zakończeniu prac zostaje odprawiona Msza Święta  w Kaplicy Sióstr pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Adama Pietruchy inaugurująca otwarcie Ochronki w „nowej szacie”. Ksiądz Proboszcz poświęca odnowione sale zabaw, jadalnię i zaplecze.
W 2005 roku odwiedza nas  Ksiądz Biskup Adam Szal, który poznaje życie i pracę sióstr.  Dnia 4 września 2006r Ochronka otrzymuje status prawny Przedszkola i od tego dnia figuruje w ewidencji placówek wychowania przedszkolnego Gminy Tryńcza jako Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus im. Matki Teresy Kierocińskiej.
Przedszkole jest jedno-oddziałowe, z podziałem na dwie grupy mieszane: 3-4-latki „Biedronki” i 4-5-latki „Słoneczka”. Obecnie dysponujemy 40 miejscami. Siostry wychodząc naprzeciw rodzinom pracującym zawodowo obejmują wychowaniem dzieci nie tylko z terenu naszej parafii, ale z terenu gmin Tryńcza i Jarosław. Jesteśmy placówką wychowawczo-dydaktyczną promującą chrześcijański system wartości, podejmującą wysiłki na drodze wychowania moralno-społecznego, przyjazną dzieciom, rodzinie i otoczeniu. Celem jest przede wszystkim zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, wychowanie religijne i skierowanie jego uczuć do Boga, Ojczyzny, bliźniego, z ukierunkowaniem na wszystko, co szlachetne i piękne.