Kontakt

Niepubliczne Przedszkole
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
im. Matki Teresy Kierocińskiej
Gorzyce 84
37-204 Tryńcza
tel. 16 642 14 53
kpmt.gorzyce@gmail.com