Plan dnia

Przedszkole czynne jest w godz. 6.30-16.00.

 

I. W godzinach 6.30 – 8.30:

 1. Schodzenie się dzieci,
 2. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,
 3. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,kalendarz pogody
 4.  Zabawy dydaktyczne o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,
 5. Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, wspólna modlitwa.

II. W godzinach  8.30 – 11.30:

 1. Śniadanie, mycie zębów
 2. Zajęcia  organizowane przez nauczyciela grupy w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,
 3. Zajęcia dodatkowe: katecheza, język angielski, rytmika, taniec towarzyski
 4. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,
 5. Drugie śniadanie
 6. Spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,
 7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 8. Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne,

 III. W godzinach 11.30 – 14.00:

 1. Wspólna modlitwa, obiad, (po obiedzie dzieci mogą leżakować),
 2. Zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,
 3. „Biblijne podróże w poszukiwaniu wartości”,
 4. Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,
 5. Zabawy uspokajające i relaksujące,
 6. Spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,
 7. Przygotowanie do podwieczorku, modlitwa

IV. W godzinach 14.00 – 16.00

 1. Podwieczorek,
 2. Prace sióstr i nauczycieli o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,
 3. Gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,
 4. Zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci, rozchodzenie się dzieci