Prosimy o Pomoc

Szanowni Państwo!
 
Jesteśmy Zgromadzeniem Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
Mieszkamy  w Gorzycach od 1970 r.
 
W 2000 roku w skromnych warunkach naszego domu zakonnego
zostały zorganizowane sale zabaw dla chętnych dzieci w wieku przedszkolnym.
 
W 2006 r. ochronka została przekształcona w Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
im. Matki Teresy Kierocińskiej – Współzałożycielki Naszego Zgromadzenia.
 
Jesteśmy placówką wychowawczo-dydaktyczną promującą chrześcijański system wartości,
podejmującą wysiłki na drodze wychowania moralno-społecznego,
przyjazną dzieciom, rodzinie i otoczeniu.
 
Na przedszkole przeznaczono połowę domu zakonnego. Pomieszczenia są  małe i ciasne.
Przedszkole jest jedno-oddziałowe, z podziałem na dwie grupy mieszane.
Miejsca wystarcza tylko na 38 dzieci, a chętnych jest dużo więcej.
Wychodząc naprzeciw rodzinom pracującym zawodowo,
obejmujemy wychowaniem dzieci z terenu Gmin Tryńcza i Jarosław.
 
Mając na uwadze dobro dzieci i rodziców
podjęłyśmy decyzję o rozbudowie przedszkola.

 
Jako siostry zakonne nie posiadamy własnych środków finansowych na prowadzenie takiej inwestycji,
ani też nie otrzymujemy żadnej dotacji na ten cel.
Dzieło to powstanie całkowicie z ofiar i pomocy Życzliwych Osób i Firm.
 
Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o finansowe wsparcie tego dzieła.
Dla nas cenna jest każda złotówka.
 
Ufamy, że dobroć i otwartość Waszych serc oraz zrozumienie potrzeb lokalnego środowiska,
w tym także dzieci z naszego przedszkola, pozwoli pozytywnie rozpatrzyć naszą prośbę
i pomóc nam w realizacji tej inwestycji.
Z góry składamy gorące podziękowanie i zapewniamy o naszej wdzięczności i  modlitwie.
 
Numer naszego konta:
Bank Spółdzielczy
nr 11 9096 0004 2005 0041 6423 0001