Rekrutacja

Przedszkole przeprowadza rekrutację w  wyznaczonym terminie, w godzinach 6.30 – 9.00.  O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka” (dostępna w przedszkolu).

W pierwszej kolejności przyjmowane są:

  • dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo;
  • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;
  • dzieci 5-letnie oraz dzieci w wieku bezpośrednio poprzedzającym obowiązek szkolny;
  • dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych;
  • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

Ze względu na katolicki profil przedszkola, przyjmujemy dzieci z rodzin, których rodzice wychowują swoje dzieci zgodnie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu dopuszcza się możliwość przyjęcia dzieci  w ciągu roku szkolnego.