Kochani

Dziś19 marca obchodzimy Uroczystość Świętego Józefa
polecamy Was i Wasze Rodziny opiece i wstawiennictwu tak pokornego a zarazem wielkiego świętego.

Modlitwa do świętego Józefa:

Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia,
że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone,
stają się łatwymi do rozwiązania.
Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby,
przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach, bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod swoją opiekę
nasze życie, nasz dom i wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy.
Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych,
którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami.
Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie naszej Rodziny, przyczyń się za nami. Amen.