Kochani

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Wielkanoc - Krzyż - Zmartwychwstanie Pańskie

Święto Podwyższenia Krzyża Kościół katolicki obchodzi 14 września. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus a także wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka.
Krzyż jest symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej, zaczyna i kończy modlitwę, dzień i każdą ważniejszą czynność, uświęca przestrzeń, w liturgii jest gestem błogosławieństwa.
Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany na szczytach świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.
Krzyż jest znakiem Miłości, która choć nie jest kochana, nie zna granic. Miarą bowiem miłości jest miłość bez granic. Nawet śmierć jej nie kończy. Krzyż Chrystusa pyta nas o miłość, o nasze chrześcijaństwo. Zaprasza, byśmy przyszli do Niego ze swoim cierpieniem, spowodowanym zranieniem przez innych, różnego rodzaju prześladowaniem, ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, pokrzywdzeniem przez los. U stóp Krzyża znajdziemy wszystko.

Kochani

Dnia 16.07.2020r. (czwartek) w Naszym Zgromadzeniu obchodzimy uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel. W tym dniu ustawowo przedszkole jest zamknięte. W naszej kaplicy zakonnej zostanie odprawiona Msza Święta. Będziemy się modlić za Was i we wszystkich Waszych intencjach.
Dnia 17.07.2020r (piątek) Przedszkole jest czynne. 

Kochane Dzieci, Kochani Rodzice

Ze względu na pandemię i wynikające z tego ograniczenia dnia 01.07.2020r w naszej kaplicy zakonnej została odprawiona  Msza Święta Dziękczynna za szczęśliwie przeżyty rok w przedszkolu z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Dzieci, Rodziców, Dobroczyńców, Pracowników i Sióstr. Ufamy, że od września będziemy mogli spotkać się w szerszym gronie. Z pamięcią i modlitwą Siostry.

Kochane Dzieci, Kochani Rodzice

Dnia 20.06.2020r. w naszej małej kaplicy zakonnej uczestniczyłyśmy w uroczystej Mszy Świętej Jubileuszowej – 50 lecia pobytu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gorzycach i 20 lecia pracy naszego Przedszkola. Planowałyśmy jubileusze te obchodzić w szerszym gronie lecz ze względu na pandemię koronawirusa i dbając o bezpieczeństwo innych osób we Mszy Świętej uczestniczyła nasza wspólnota gorzycka. Mszę Świętą celebrował o. Kazimierz Stec i ks. Proboszcz Marian Jagieła.
Z dziękczynieniem, przeproszeniem i prośbą wyśpiewałyśmy dziękczynne Te Deum. Modliłyśmy się w intencji wszystkich Sióstr, które tworzyły, tworzą i będą tworzyły wspólnotę gorzycką,w intencji dzieci, rodziców, dobroczyńców, przyjaciół i ludzi dobrego serca, którzy zawsze nam pomagają i zawsze możemy na nich liczyć. Niech Pan Bóg każdemu stokrotnie za wszelkie dobro wynagrodzi.

Kochani

Dzisiaj obchodzimy 100 rocznicę urodzin Wielkiego Człowieka, Polaka – papieża Jana Pawła II. Człowieka, który kochał Boga i cały oddał się Maryi. Kochał dzieci, młodzież, starszych.Swoją wiarą, miłością i całym życiem wskazywał drogę i prowadził do Boga. Wspominając tego Wspaniałego Człowieka pamiętamy szczególnie w naszych modlitwach  o Was  Dzieci, Rodzice i Waszych Rodzinach prosząc o wstawiennictwo świętego polaka Jana Pawła II za Wami u Pana  Boga i Matki Maryi. Pozdrawiamy – siostry

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 15