Kochani

Dziś19 marca obchodzimy Uroczystość Świętego Józefa
polecamy Was i Wasze Rodziny opiece i wstawiennictwu tak pokornego a zarazem wielkiego świętego.

Modlitwa do świętego Józefa:

Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia,
że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone,
stają się łatwymi do rozwiązania.
Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby,
przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach, bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod swoją opiekę
nasze życie, nasz dom i wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy.
Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych,
którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami.
Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie naszej Rodziny, przyczyń się za nami. Amen.

Kochani

Tłusty czwartek dzień pełen niespodzianek.
Pan Wójt Ryszard Jędruch obdarował nas słodkościami.
Dziękujemy za pyszne pączki.

Kochani

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Wielkanoc - Krzyż - Zmartwychwstanie Pańskie

Święto Podwyższenia Krzyża Kościół katolicki obchodzi 14 września. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus a także wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka.
Krzyż jest symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej, zaczyna i kończy modlitwę, dzień i każdą ważniejszą czynność, uświęca przestrzeń, w liturgii jest gestem błogosławieństwa.
Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany na szczytach świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.
Krzyż jest znakiem Miłości, która choć nie jest kochana, nie zna granic. Miarą bowiem miłości jest miłość bez granic. Nawet śmierć jej nie kończy. Krzyż Chrystusa pyta nas o miłość, o nasze chrześcijaństwo. Zaprasza, byśmy przyszli do Niego ze swoim cierpieniem, spowodowanym zranieniem przez innych, różnego rodzaju prześladowaniem, ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, pokrzywdzeniem przez los. U stóp Krzyża znajdziemy wszystko.

Kochani

Dnia 16.07.2020r. (czwartek) w Naszym Zgromadzeniu obchodzimy uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel. W tym dniu ustawowo przedszkole jest zamknięte. W naszej kaplicy zakonnej zostanie odprawiona Msza Święta. Będziemy się modlić za Was i we wszystkich Waszych intencjach.
Dnia 17.07.2020r (piątek) Przedszkole jest czynne. 

Kochane Dzieci, Kochani Rodzice

Ze względu na pandemię i wynikające z tego ograniczenia dnia 01.07.2020r w naszej kaplicy zakonnej została odprawiona  Msza Święta Dziękczynna za szczęśliwie przeżyty rok w przedszkolu z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Dzieci, Rodziców, Dobroczyńców, Pracowników i Sióstr. Ufamy, że od września będziemy mogli spotkać się w szerszym gronie. Z pamięcią i modlitwą Siostry.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 16