Kochane Dzieci, Kochani Rodzice

Dnia 20.06.2020r. w naszej małej kaplicy zakonnej uczestniczyłyśmy w uroczystej Mszy Świętej Jubileuszowej – 50 lecia pobytu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gorzycach i 20 lecia pracy naszego Przedszkola. Planowałyśmy jubileusze te obchodzić w szerszym gronie lecz ze względu na pandemię koronawirusa i dbając o bezpieczeństwo innych osób we Mszy Świętej uczestniczyła nasza wspólnota gorzycka. Mszę Świętą celebrował o. Kazimierz Stec i ks. Proboszcz Marian Jagieła.
Z dziękczynieniem, przeproszeniem i prośbą wyśpiewałyśmy dziękczynne Te Deum. Modliłyśmy się w intencji wszystkich Sióstr, które tworzyły, tworzą i będą tworzyły wspólnotę gorzycką,w intencji dzieci, rodziców, dobroczyńców, przyjaciół i ludzi dobrego serca, którzy zawsze nam pomagają i zawsze możemy na nich liczyć. Niech Pan Bóg każdemu stokrotnie za wszelkie dobro wynagrodzi.

Kochani

Dzisiaj obchodzimy 100 rocznicę urodzin Wielkiego Człowieka, Polaka – papieża Jana Pawła II. Człowieka, który kochał Boga i cały oddał się Maryi. Kochał dzieci, młodzież, starszych.Swoją wiarą, miłością i całym życiem wskazywał drogę i prowadził do Boga. Wspominając tego Wspaniałego Człowieka pamiętamy szczególnie w naszych modlitwach  o Was  Dzieci, Rodzice i Waszych Rodzinach prosząc o wstawiennictwo świętego polaka Jana Pawła II za Wami u Pana  Boga i Matki Maryi. Pozdrawiamy – siostry

Zapisy do przedszkola

Szczęść Boże

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa zapisy do przedszkola na rok 2020/2021 zostały przeniesione na czas późniejszy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 16 642 14 53.

 

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 16